kancelaria wrocław

Pomoc prawna przez internet

Kancelaria Adwokacka adwokat Anny Pysz świadczy również pomoc prawną on-line. Umożliwia ona uzyskanie porady prawnej, opinii prawnej, projektu umowy lub pisma procesowego bez konieczności osobistego kontaktu
z adwokatem.

Kontakt z Kancelarią odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: adwokat@annapysz.pl.

Skorzystanie z pomocy prawnej on-line odbywa się według poniższych zasad:

  1. Klient przesyła do Kancelarii na adres adwokat@annapysz.pl. wiadomość e-mail zawierającą pytanie wraz z opisem swojego problemu prawnego oraz zakresem oczekiwanej pomocy.
  2. Kancelaria potwierdza odbiór wiadomości e-mail wskazując cenę za usługę prawną oraz termin wykonania zlecenia (z zastrzeżeniem, że termin wykonania zlecenia liczony jest od momentu uiszczenia wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii).
  3. Jeżeli Klient zaakceptuje warunki wskazane w wiadomości e-mail, powinien uiścić honorarium na rachunek bankowy Kancelarii wskazany w wiadomości
    e-mail.
  4. Po dokonaniu wpłaty Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość zawierającą odpowiedź na przedstawione pytanie.

Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania Klientowi dodatkowych pytań przed udzieleniem porady.

Zapewniamy poufność przekazywanych informacji, które objęte są tajemnicą adwokacką i nie mogą zostać ujawnione.

Adwokat Wrocław, Projekt i realizacja www.computersoft.net.pl